Faith

En this Kali Yuga En this Age of Degeneration En this Age of Iron En this Age of Contraction En this Age of Scarcity En this splintered age En this Age of Division En this suffering age En this Age of Fear En this soul-less age En this Age of Thralldom En this dark age […]